Skip links

Modifiye Atmosfer Torbalar ve Paketlemeler

- Imap Crystal

Modifiye Atmosfer Torbalar ve Paketlemeler

Bu yeni teknoloji DEKA PLASTİK tarafından TRENDLIFE GOLD ve IMAP ticari adı altında geliştirilmiştir. TRENDLIFE GOLD ve IMAP MA-MH paketlemeler, sektörün uzun yıllardır kullandığı REGULAR MA-MH PAKETLEMELERE göre önemli avantajlara sahiptir.

Bu paketleme, birçok taze meyve ve sebze için yaygın olarak kullanılabilen dünyadaki ilk ‘AKTİF’ MA-MH torbasıdır. Şimdiye kadar kullanılan REGULAR MA torbaları, taze üründen salınan su moleküllerini pasif bir mekanizma ile kontrol edebilen ‘PASİF MA-MH’ torbalardır. Pasif mekanizmaları, yalnızca torbanın filmini üretmek için ekstrüde edilen polimerlerin su iletim hızına (WTR) bağlıdır. Taze ürün atmosferindeki serbest su moleküllerinin yetersiz kontrolü, özellikle depolamanın ilk saatlerinde ve günlerinde MA torbasının yüzeyinde SU YOĞUŞMASI ile görsel olarak gözlemlenebilir.

Depolamanın ilk saatlerinde ve günlerinde aşırı miktarda su molekülünün kontrolü çok önemlidir. Tüm MAP kullanıcıları, bir MA torbasının yüzeyinde yoğunlaşmış su damlaları görmekten korkar. Uzun yıllara dayanan deneylerle, yüksek nemde depolanan taze ürünlerin, depolama sonunda bozulma ve çürüme gelişimi için yüksek risk taşıdığını çok iyi bilinir. Çünkü tüm bitki patologları, bozulmaya ve çürümeye neden olan patojenlerin sporlarının filizlenmesi ve enfeksiyonların başlaması için bir süre serbest su moleküllerine ihtiyaç duyduğunu bilir. Taze ürünlerimizin her zaman doğal açıklıklara sahip olduğunu ve mikro deliklerin patojenlerin giriş noktası olarak hizmet ettiğini de hepimiz biliyoruz.

Trendlife Gold ve IMAP ACTIVE MA-MH torbası, nano moleküller boyutundaki bazı bileşikleri, taze ürünlerin yerleştirildiği modifiye atmosfere salabilir. Bu moleküller kontrollü bir salınım mekanizması ile belirli bir miktarda atmosfere salınır.

MA torbasının filminden atmosfere salınan NanoTech bileşikleri, canlı aktivitelerin bir ürünü olarak taze ürünlerden salınan aşırı su molekülleri ile reaksiyona girebilmektedir. Nanotüpler dediğimiz Nanoteknolojik bileşikler, fazla su moleküllerini yok ederek nem seviyesini taze ürünlerin tercih ettiği belli bir seviyede tutabilmektedir. Özellikle taze ürün MA’ya yerleştirilmeden önce ön soğutma uygulanmadığında, taze ürünün yaşam aktiviteleri yüksek seviyelerde olduğundan, özellikle depolama süresinin ilk saatlerinde ve günlerinde taze ürün tarafından salınan su moleküllerinin miktarı son derece yüksektir.

Pasif, normal MA-MH torbasında özellikle ön soğutma uygulanamadığında, soğuk depolamada problem yaşandığında ve saklama süresi uzadığında yüksek bozunma insidansı gözlemliyoruz.

TRENDLIFE GOLD ve IMAP’de minimum veya hiç çürüme insidansı yoktur, daha az risk vardır, kayıp azdır veya yoktur.