Skip links

PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜMDE BİREYSEL MÜCADELE

PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜMDE BİREYSEL MÜCADELE

Dünyamızın son yıllarda baş etmeye çalıştığı çevre sorunlarının başında çevre kirliliği geliyor. Çevre kirliliğinin oluşmasında en büyük etken bilinçsizce kullanılan tüketim ürünlerinden arda kalan atıkların doğaya gelişi güzel bir biçimde bırakılıyor olması. Çevre kirliliğinin önüne geçebilmek amacıyla son yıllarda devletler ve bireyler tarafından yürütülen ve iz bırakan çalışmalar yapılıyor. Ancak yapılan araştırmalar geri dönüşümde devlet desteğinden çok bireysel davranış değişikliğinin kilit olduğunu gösteriyor.

Geri Dönüşümde Otoritelerin Önemi

Paketlenmiş tüketim ürünlerinde plastik hammaddenin yaygın bir biçimde kullanılması plastik atıkların geri dönüşüme kazandırılmasının ilk hamle olması gerektiğini gözler önüne seriyor. Devlet kurumlarınca ve sivil toplum örgütlerince yürütülen ve çarpıcı gerçekleri yansıtan geri dönüşüm kampanyaları, konuya hassasiyet gösterilmesinde büyük yol kat edilmesini sağladı. Ancak yetkililer, yapılan tüm çalışmaların kurumlardan kişilere indirgenemediği takdirde tam anlamıyla başarıya ulaşılamayacağı görüşünde.

Bireysel Hareketler Geri Dönüşüm Kampanyalarında Kilit Nokta

Devlet eliyle yapılan faaliyetlerin, bireye indirgenmesi gerektiğine dikkat çeken yetkililer, küresel bazda geri dönüşüm faaliyetlerinin bireysel katılımla mümkün olacağını belirtiyor. Yapılan projelerin bireylere şeffaf bir biçimde aktarılması gerektiğine değinen uzmanlar, nedenler ve sonuçlar hakkında bireylerin bilinçlendirilmesi ve buna bağlı olarak bir davranış değişikliği oluşturulabilmesi koşuluyla asıl başarının ve dönüşümün yaşanacağına inanıyorlar.
Geri dönüşüm konulu bilgilendirme faaliyetlerinin sayısının her geçen gün arttırıldığını ve özellikle çocuklar ve gençler üzerinde gerekli olan bilincin yaratılmasıyla, atıklardan kaynaklı oluşan çevre kirliliğinin büyük ölçüde önüne geçilebileceğine dikkat çeken uzmanlar, bu süreçte ebeveynlere ve öğretmenlere de büyük görev düştüğünün altını çiziyor.